Facebook
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Betreffende de deelname aan de Nationale Marketing Strijd 2017

A. Algemeen
Marketing Associatie Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, organiseert het evenement Nationale Marketing Strijd 2017 met de volgende voorwaarden:
1. De Nationale Marketing Strijd 2017 zal plaatsvinden op 8&9 februari 2017.
2. Het evenement omvat de volgende activiteiten, in volgorde van tijd.
- Werving & Selectie
- Inhouse voorronden bij partner bedrijven
- Kwart finale & Kans op Revanche
- Halve finale & Plenair Programma
- Finale & Bedrijfsspecifieke activiteiten
- Eindfeest
3. Marketing Associatie Nederland behoudt zich het recht voor, om het evenement op welk tijdstip dan ook af te lasten wegens overmacht en dit zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor deelnemers of voor eender wie.
4. Marketing Associatie Nederland kan tevens op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt tijdens het evenement.

B. Deelname
5. Om in aanmerking te komen voor deelname dient het inschrijfformulier, te vinden op de website onder het onderdeel inschrijven, volledig ingevuld te worden en dient een recent curriculum vitae en pasfoto, meegestuurd te worden. De uiterlijke inschrijvingsdatum is 27 november 2016.
6. In totaal zullen maximaal 100 deelnemers geselecteerd worden voor deelname aan de Nationale Marketing Strijd 2017.
7. De studenten die geselecteerd worden voor deelname evenals de studenten die niet geselecteerd worden zullen hiervan per email op de hoogte worden gesteld.
8. Er bestaat geen mogelijkheid tot discussie of feedback naar aanleiding van de selectie.
9. De deelname aan de Nationale Marketing Strijd 2017 staat open voor academische studenten studerend aan een Nederlandse universiteit in de eindfase van hun studie of die ten hoogste een jaar zijn afgestudeerd.
10. Deelname aan de Nationale Marketing Strijd 2017 houdt acceptatie van de algemene voorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze voorwaarden zal in overweging genomen worden.

C. Verplichtingen deelnemer
11. De deelnemer verplicht zich tot het betalen van het deelnamebedrag door middel van automatische incasso.
12. De deelnemer zorgt ervoor dat ten tijde van de automatische incasso het saldo van de opgegeven bankrekening toereikend is.
13. Het deelnamebedrag wordt alleen afgeschreven indien de student geselecteerd is voor deelname.
14. Voor restitutie van het deelnamebedrag kan alleen in aanmerking worden gekomen indien een geselecteerde deelnemer zich onder vermelding van een geldige reden schriftelijk afmeldt bij de organisatie van de Nationale Marketing Strijd 2017.
15. Bij ongewenst gedrag tijdens het evenement van de deelnemer kan de organisatie besluiten de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname.
16. Indien een deelnemer verantwoordelijk is voor schade aan inventaris van hotel of andere locaties waar het evenement plaatsvindt worden de kosten op de betreffende persoon verhaald. Indien onduidelijk is wie de schade heeft veroorzaakt, zullen de kosten evenredig worden verhaald op alle aanwezige studenten.

D. Verplichtingen organisatie
17. De organisatie verplicht zich tot het verstrekken van een slaapplaats voor 1 of 2 nacht(en), inclusief ontbijt en diner.
18. De hoofdprijs van ‚ā¨ 2000, zegge tweeduizend euro, zal evenredig verdeeld worden over de leden van het winnende team en binnen twee weken na de finaledag worden overgemaakt op de opgegeven bankrekeningen van de winnende deelnemers.

E. Privacy statement
19. De persoonsgegevens worden op zorgvuldige wijze verwerkt en niet beschikbaar gesteld aan derden.
20. Alle curricula vitae worden door de organisatie naar de hoofdsponsoren gestuurd voor selectie. Naam en woonplaats zullen worden gebruikt voor verificatie door de hoofdsponsoren.
21. Het opgegeven e-mailadres en mobiele telefoonnummer zullen alleen gebruikt worden voor informatieve doeleinden met betrekking tot de Nationale Marketing Strijd. Hieronder kan ook relevante informatie van zorgvuldig geselecteerde sponsoren worden verstaan. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
22. Marketing Associatie Nederland kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van een verkeerd telefoonnummer of e-mailadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer.

Bestuur Nationale Marketing Strijd 2017

Rotterdam, 17 oktober 2016